fbpx
corugat logo
depozit tuburi corugate

Apele uzate și rețelele de canalizare

Reţeaua de canalizare are rolul de a colecta și transporta apele uzate la stația de epurare ca ulterior să fie deversate într-un receptor care poate fi un râu, un lac, marea, solurile permeabile sau depresiuni naturale cu scurgere.

După gradul de impurificare și proveniența lor 💧 apele uzate 💧, se clasifică în:

  • Ape uzate menajere, provenite de la obiectele sanitare amplasate în clădirile civile, social-culturale, industriale, agrozootehnice;
  • Ape uzate industriale, provenite din utilizarea apei în procese tehnologice. Acestea la rândul lor pot fi:

                          – ape conventional curate, cum sunt cele rezultate de la răcirea agregatelor de la condiționarea aerului etc.

                         – ape cu un anumit conținut de impurități de proveniență minerală, organică, de substanțe chimice agresive etc

  • Ape pluviale, provenite din precipitații atmosferice (ploi, topirea zăpezii, a ghețurilor, etc)
  • Ape de drenare sau de infiltrație care sunt colectate cu ajutorul drenurilor

Câteva dintre caracteristicile apelor uzate preluate de reţeaua de canalizare conform literaturilor de specialitate sunt:

1.     Turbiditatea, care reprezintă cantitatea de materii în suspensie. Se măsoară în grade în scara silicei. 1 gr de turbiditate corespunde prin comparaţie la 1mg silice/1l apă distilată

2.     Culoarea, apele uzate au culoarea cenușiu deschis, iar după fermentare cenușiu închis

3.     Mirosul, perceptibil doar la apele în curs de fermentare

4.     Temperatura apelor uzate, cu 2-3 grade C mai ridicată decât cele de alimentare

5.     Conținutul de materii solide totale, reprezintă conținutul de materii solide în suspensie și dizolvate în apă

6.     Conținutul de materii solide organice dizolvate în apă

7.     Oxigenul dizolvat, cantitatea depinde de gradul de poluare a apei

8.     Azotul liber, indicator al substanțelor organice azotoase conținute în apele uzate

9.     Acizii volatili, indică evoluția fermentării anaerobe a apelor uzate

10. Grăsimile și uleiurile vegetale sau minerale, ce se formează ca o peliculă pe suprafața apei

11. Gazele precum: hidrogen sulfurat, bioxidul de carbon și metanul

12. Concentrația de ioni de hidrogen, media este pH=7

13. Putrescibilitatea, indică posibilitatea apei să se descompună mai repede sau mai încet

14. Concentrația de bacterii, absența lor indică prezența unor substanțe toxice

Pentru ca rețeaua de canalizare să funcționeze la parametrii normali și să poată fi exploatată corespunzător, apele uzate trebuie:

⛔ să nu conțină substanțe chimice, agresive peste concentrațiile care ar putea ataca

materialele din care este executată tubulatura

⛔ să nu conțină păcură, benzină, uleiuri, gazolină peste limitele admisibile, deoarece pot duce la poluarea mediului ambiant sau chiar explozii

⛔ să nu conțină substanțe toxice

⛔ să nu conțină substanțe radioactive

⛔ apele uzate industriale trebuie să aibă un pH mediu 7

⛔ să nu aibă temperaturi mai mari de 40 – 60 grade C

În general apele uzate menajere și cele pluviale îndeplinesc condițiile menționate mai sus. Pentru ca și apele uzate industriale să se încadreze în parametrii, se supun proceselor de epurare, după care pot fi evacuate în receptor sau reutilizate în procese tehnologice.

Corugat.ro livrează tubulaturi pentru sisteme de canalizare menajeră, pluvială și industrială.

Materialele țevilor sunt fie corugate cu pereți dubli din polietilenă de înaltă densitate (PEID), fie din policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U).

Distribuie articol

Postăm săptămânal pe facebook!
Vezi activitatea Corugat.ro