fbpx
corugat logo
depozit tevi canalizare

În anumite cazuri presiunea e necesară și chiar trebuie probată!

Proba de presiune la țevile din PEID livrate de corugat.ro

Proba de presiune a conductelor aferente aducțiunilor și rețelelor de distribuție apa din polietilenă de înaltă densitate se execută conform prevederilor:

SR 4163-3-1996 “Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de execuţie şi exploatare

STAS 6819-1997 “Alimentări cu apă. Aducţiuni. Studii, prescripţii de proiectare şi de execuţie”;

Scopul probei de presiune este pentru a verifica:

✔ etanșeitatea conductelor, îmbinărilor, accesorilor

✔ stabilitatea conductelor la regimul maxim de presiune

Proba hidraulică este necesar a se efectua pe tronsoane de tubulatură de 500 – 1000m. Pe această lungime sunt montate toate armăturile și executate masivele de ancoraj.

Tronsoanele vor fi umplute cu apă, dar înainte se închid capetele cu capace și se fixează. Se va îndepărta aerul în procesul de umplere și presurizare.

Se are în vedere pașii următori:

📌 Echipamentele de pompare a apei se montează în punctul cel mai de jos a rețelei

📌 Conductele vor fi testate la 1,5 x presiunea de regim

📌 Se montează manometre la toate punctele caracteristice ale tronsonului (capătul de jos, capătul de sus, ramificații, cămine)

📌 Se deschid ventilele de dezaerisire

📌 Se umple conducta cu apa, se închid robinetele de dezaerisire și se continuă pomparea până la realizarea presiunii de încercare

📌 Se menține presiunea de testare, prin pompări suplimentare, timp de 30 de minute, pentru a susține destinderea conductei de polietilenă;

📌 Presiunea din conductă trebuie redusă prin eliberarea rapidă a unei cantități de apa din conductă până la obținerea presiunii nominale la manometrul de control;

📌 Se realizează examinarea vizuală, să nu prezinte scurgeri vizibile de apă, pete de umezeală pe tuburi, respectiv la îmbinări

📌 Se verifică pierderea de presiune să nu depășească valorile prevăzute în proiect, circa 10% din presiunea de încercare

📌 Proba de încercare se realizează timp de circa 2 ore

Se recomandă ca proba de presiune să se efectueze pe timp răcoros, dimineața sau seara, când nu sunt variații mari de temperatură.

Probele se execută la temperaturi minime de 50 C.

Dacă proba de presiune nu este îndeplinită se vor constata și remedia deficiențele și se va relua proba cu scop final de a avea un tronson etanș.

Rezultate probelor se consemnează într-un proces – verbal de recepție.

Proba definitivă se va realiza pe ansamblul conductei, în regim de funcționare / exploatare.

Dacă proba de presiune are rezultate ce se încadrează în parametrii specificați de legislația în vigoare și descriși în rândurile de mai sus, tronsonul declarat conform nu se mai supune nici unei alte operațiuni de îmbinare.

Pentru conexiuni durabile, alegeți corugat.ro. Consultanța vă este oferită cu profesionalism indiferent de cantitatea comandată.

Distribuie articol

Postăm săptămânal pe facebook!
Vezi activitatea Corugat.ro